Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti pružanja usluge smještaja- privatni apartmani

       

1. Opći uvjeti
Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera, izmedju T.O. TALINE TOURS., Ul. Špirini 4, 23 205 Bibinje (u daljnjem tekstu: agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Opcim uvjetima obvezuju agenciju i putnika ukoliko drugacije odredjeno ovim Ugovorom.

 

2. Ponude
Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važecim u vrijeme potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrdjene rezervacije, osim u prilikama koje su izvan naše kontrole; bolest pružatelja usluge ili njegove uže obitelji , otvorena okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše); ratovi, štrajk, teroristicke akcije i ogranicenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska zemlja).

3. Rezervacije i uplate
Upiti i rezervacije smještaja primaju se putem e-maila, pismeno ili osobno u bilo kojoj poslovnici agencije, kao i u poslovnicama naših partner agencija putovanju. Potvrdom rezervacije putnik potvrdjuje da je on / ona je svjesna Opcih uvjeta i uvjetima iz turistickih usluga i cijelosti prihvaca ove uvjete koji su obvezujuci za obje putnik i Agencija. Agencija stavlja na raspolaganje ugovaratelju s odgovarajucim promidžbenim materijalima ili programu, bilo u tiskanom ili elektronskom obliku, predocuje mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje ili upucuje na opce uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog Ugovora, kao i nudi mu paket putnog osiguranja. Putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.


4. Boravišna pristojba
Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu, uz njegov smještaj placanja. Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, boravišna pristojba iznosi od 2,00 do 7,00 kuna po osobi na dan za odrasle osobe. Adolescenti u dobi od 12 do 18 godina (ali ne i nakon što su navršila 18) imaju pravo na 50% popusta, dok djeca ispod 12 godina ne placaju boravišnu pristojbu. Ukupan iznos boravišne pristojbe za odrecjenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj, kao i usluge smještaja datume a naplacuje se prema ovim Opcim uvjetima istodobno s usluge smještaja konacnu isplatu. Ako je rezervacija odredište nalazi u nekoj stranoj zemlji, obracuna i uplate boravišne pristojbe podliježemo zakonima zemlje u pitanju.

5. Cijene
Cijena usluge ukljucuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne ili extra usluge su one usluge koje nisu ukljucene u osnovnu cijenu smještaja (oznaceno "na zahtjev" u opisu smještaja ili Cjenik / stope ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu ali i doplatu) i kao takvi trebaju biti placeni od strane putnik zajedno s iznosa rezervacije ili na licu mjesta, kao što je navedeno u našoj ponudi. Posebne i dodatni usluge / zahtjevi moraju biti zatraženo ili je najavio tijekom rezervacijskog procesa.
Cijene usluga  su iskazani u eurima, odnosno u kunama za hrvatske putnike. Agencija zadržava pravo promjene objavljene cijene. Putnici koji su uplatili polog za odredjenu rezervaciju zajamcena od strane Agencije cijenu smještaja navedena na kalkulaciji temeljem koje su uplatili isplata će biti izvršena. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obvezuje obavijestiti putnika o promjeni cijene. Sve ukljucene strane prihvacaju da Agencija zadržava pravo promjene cijene u roku od 20 dana prije pocetka korištenja usluge, ako je sljedece sto se dogodilo bilo nakon potvrde rezervacije: Promjene u tecaju i povecanju troškova prijevoza, ukljucujuci i gorivo ili povecanje naknade za usluge (u zracnim lukama, drugim lukama i sl.) koji izravno utjecu na cijenu putovanja, a koje Agencija nije bila i nije mogla znati ili biti svjesna, uplaceni iznos rezervacije za više od 10 posto, putnik ima pravo otkazati rezervaciju te takodjer ima pravo na povrat bez ikakve dodatne naknade.
Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi. Eventualne razlike u cijenama ne može biti predmet prigovora.
Ako je broj ljudi koji dolaze u rezerviranu smještajnu jedinicu dodje više nego što je naznaceno na putnim dokumentima (voucher), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika.


6. Kategorizacija i opis usluga
Ponudjene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, kao i stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i kao što se razlikuju ovisno o mjestu / državi i nisu usporedivi.


7. Obveze agencije
Agencije obveza je pružanje usluga kao i izboru davatelja usluga, uzimajuci u obzir prava i interesima putnika, sukladno dobrim obicajima u turizmu. Agencija ce sve navedene obveze kao što je opisano, osim u izvanrednim okolnostima (clanak 2) postupiti kao što je navedeno u clanku 14.


Obveze putnika
Putnik je dužan:
posjedovati valjane putne isprave
poštivati i pridržavati se svih carinskih i deviznih propisa zemlje u koju putuje
poštivati i pridržavati se svih carinskih i deviznih propisa, kao i zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, kao i drugih zemalja kroz koje je on / ona prolazi kroz ili boravi u. U slucaju da putnik nije u mogucnosti nastaviti putovanje kao rezultat toga što je izravno kršenje tih propisa, putnik je odgovoran za sve povezane troškove.
Posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju protiv bolesti kao što to traži nekim zemljama. Pridržavati se kucnog reda u smještajnim objektima te suradjivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri.
Po dolasku na odredište, prikazati davatelja usluga s dokumentom dokazuje placenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom) upit hoce li ili ne on / ona zahtijeva za vizu zemlje u koju putuje, kao i susjednih zemalja.
Ako Putnik ne slijedi ove propise, on / ona ce biti odgovoran za bilo kakve troškove ili štetu. Potvrdom rezervacije putnik je pristao na naknadu, pružatelju usluga na licu mjesta za sve potencijalne štete prouzrocene vlastitom nepažnjom.
Placanje za privatni smještaj i agroturizam
30% troškova smještaja sukladno potvrdjeno upitom
70% od cijene smještaja najkasnije 21 dana prije pocetka korištenja usluge
100% od ukupne cijene sukladno potvrdjenim upitom (obavezno ukoliko je dolazak manji od 21 dana)

8. Pravo putnika na promjene i otkaz
U slucaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju ucinjenu prema njegovom zahtjevu, on / ona mora to uciniti pismeno (e-mailom ili faxom). Promjene predstavljaju promjena broja osoba ili imena putnika, datum pocetka i / ili završetka korištenja usluge, te mora biti izradjen najkasnije 30 dana prije pocetka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, pod uvjetom da dodatni troškovi mogu izbjeci, obavljat ce se bez dodatne naknade. Za svaku sljedecu promjenu naknada od 15 eura po promjeni ce biti naplacen. U slucaju da promjena rezervacije nije moguca, te Putnik otkaže potvrdjene rezervacije, uvjeti  navedenih otkaza primjenjuju se dolje.
Promjena smještajne jedinice i sve druge promjene koje su napravljene u roku od 30 dana prije pocetka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
Za  potvrdjene rezervacije  privatnih smještajnih jedinica, od datuma na koji je pisana otkaz je dobila (tijekom Agencije radnog vremena) predstavlja osnovu za izracun troškova kako slijedi:
za otkaz rezervacije do 30 dana prije pocetka korištenja usluge, 15 posto od ukupnog iznosa rezervacije i najmanje 15 eura, ako je ukupan iznos rezervacije je ispod 50 eura ce se naplatiti.
Za otkaz rezervacije od 29 do 22 dana prije pocetka korištenja usluge, 30 posto od ukupne cijene rezervacije

za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije pocetka korištenja usluge, 60% od ukupne cijene rezervacije naplatit ce se troškovi
za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije pocetka korištenja usluge, 80% od ukupne cijene rezervacije naplatit ce se troškovi
za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije pocetka korištenja usluge 100% od ukupne cijene rezervacije naplatit ce se troškovi
Za svaki otkaz rezervacije agencija naplacuje proviziju od 25 eura manipulativnih troškova. U slucaju da ukupan iznos rezervacije je ispod 50 eura, Agencija naplacuje proviziju od 10 eura manipulativnih troškova.
U slucaju da putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije pocetka korištenja usluge, agencija mu nudi Putniku mogucnost da nadje novog putnika/korisnika za istu rezervaciju ako je moguce (ovo ovisi o davatelju usluga). U tom slucaju, agencija ce zaracunati samo stvarne troškove osobnih promjena. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Opcih uvjeta.
U slucaju da putnik ne dodje do smještaja do ponoci na dan pocetka korištenja usluge, bez kontaktiranja Agenciju ili davatelju usluga, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obracunavaju prema gore navedenom.
Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
Agencija nije dužna niti odgovorna za nadoknadjuje Putniku troškove nastale oko nabave njegovih putnih isprava ili viza koje se odnose na rezervacije otkazane od strane putnik.


9. Osiguranje od otkaza
Ukoliko putnik prilikom rezervacije predvidja da bi zbog odredjenih situacija koje mogu uzrokovati mu / joj da otkazati putovanje, agencija preporuca uzimanje iz uplacenog osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, to mora biti pla?en za vrijeme rezervacije. Premija osiguranja izracunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Osiguravajuceg društva (kada je u pitanju apartmani, iznos se izracunava dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u apartmanu). Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedecim slucajevima i uz  pismenu potvrdu:
smrt
nesreca što je rezultiralo teškim tjelesnim ozljedama
iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva lijecnicka skrb
komplikacije u trudnoci
nepodnošenje cjepiva koje su potrebna propisima zemlje u koju putuje
oštecenje imovine kao rezultat požara, prirodnih nepogoda ili namjernim vandalizma od strane trece osobe
vojnog roka/zapošljavanje
Ukoliko putnik nema uplaceno osiguranje od otkaza, a nije u stanju putovati i ima potvrdu o jednom od navedenih nepredvidjenih zapreka agencija zadržava pravo isplate prema putniku pravilima navedenim u clanku 10. ovog Ugovora. U slucaju otkaza rezervacije, viza i drugih troškova putnih isprava troškovi su nepovratna iu slucaju da putnik ima uplaceno osiguranje od otkaza. Ako putnik ima uplaceno osiguranje od otkaza politike, putnik mora podnijeti sve zahtjeve uz društva za osiguranje koje je izdalo politike, a Agencija je dužna pružiti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na potraživanja i rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz politiku i Agencija putniku preporucamo da ih osobno procita.


10. Putno osiguranje
Troškovi putovanja ne ukljucuju "paket putnog osiguranja: osiguranje" od posljedica nesretnog slucaja i bolesti koje se mogu pojaviti na putovanju, oštecenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Prilikom potvrde rezervacije online, putnik ima primalac ove Opce uvjete odabirom nacina placanja i završetka procesa rezervacije potvrdu. Isto vrijedi i za rezervacije potvrdjene i završio putem e-maila. U slucaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednog od osiguravatelja ili kod Agencije, pri cemu agencija djeluje samo kao posrednik.
Molimo Vas procitajte uvjete osiguranja pažljivo prije kupnje.


9. Skladište / prtljage
Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan pod uvjetom da je unutar dopuštene granice težine koju odredjuje zracni prijevoznik. Sve dodatne prtljage naplacuje se prema važecim cijenama zracnog prijevoznika. Djeca, bez obzira na dob, nemaju pravo na slobodan prijevoz prtljage zrakoplovom. Kad putujete autobusom svaki putnik dopušteno 2 komada osobne prtljage. Svaki putnik je odgovoran za nekretnine prevoze autobusom i takodjer je odgovoran za prtljagu i prtljage prilikom izlaska iz autobusa. Prema tome, putnik je odgovoran za izgubljene, oštecene i / ili ukradena ostavio u autobusu bez nadzora.
Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštecenu ili ukradenu prtljagu, kao ni za ukradenu prtljagu ili dragocjenosti cuvane u objektu (preporuca se najam sefa ukoliko postoji takva mogucnost ili uplata paketa osiguranja). Izgubljena prtljaga ili kradja prtljage  prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.


11. Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija zadržava pravo promjene rezervacije u slucaju okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeci ili otkloniti (vidi tocku 2.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest Putniku i to smještajem iste kategorije ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguc samo u višoj kategoriji jedinici, gdje je cijena za 15% viša od cijene uplacene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate putnik za razliku u dogovoru s putnikom. U slucaju jedinica za zamjenski smještaj kad ne može biti uredjen, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Putniku najkasnije 7 dana prije pocetka korištenja usluge, te jamci povrat cjelokupnog uplacenog iznosa. Ukoliko Agencija otkaže rezervaciju, putnik nema pravo na naknadu štete od agencije, agencija je obvezna samo povrat iznosa uplacenog na racun agencije. Ako odgovarajuca zamjena uredjaja nije dostupan na dan pocetka usluge, agencija ce se truditi pružiti Putniku s informacijama o mogucim alternativnim aranžmanima koji nisu dio u ponudi agencije i svakako vratiti putniku kompletan uplaceni iznos za rezervaciju.

12. Rukovanje / podnošenja pritužbe
Ako je kvaliteta usluge nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži prigovor u pisanom obliku. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene placene usluge. Svaki putnik - nositelj potvrdjene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.
Putnik je dužan da podnese pritužbu na dan njegovog dolaska na mjesto davatelja usluga (recepcionara ili vlasnika smještajna jedinica i sl.) te o tome obavijestiti ured agencije u Bibinjama ili putem e-maila na info@taline.hr ili telefonom na +38523261482 . Putnik je dužan suradjivati s predstavnikom Agencije, kao i sa pružateljem usluga u dobroj namjeri, tako da se uzrok prigovora može riješiti. Ako putnik prihvati ponudjeno rješenje prigovora koje odgovara uplacenoj usluzi na licu mjesta, Agencija nije dužna da se naknadni prigovor uzima u obzir.
Ako problem nije riješen na licu mjesta nakon intervencije, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima, kao i bilo koje fotografije da podrži žalbu agenciji e-mailom na info@taline.hr ili na sljedecu adresu Taline Tours, Ul. Špirini 4; 23 205 Bibinje, najkasnije u roku od 8 dana nakon povratka sa njegova putovanju. Agencija samo treba uzeti u obzir u potpunosti dokumentiranih pritužbi koje su zaprimljene u roku od 8 dana roka.
Do odluke od strane Agencije, drugim rijecima za vrijeme trajanja od 14/28 dana nakon što je tužba podnesena, putnik se odrice prava ukljuciti trecu stranu, arbitraže UHPA-e ili od drugih institucija, javno otkrivanje informacija, kao i podnošenja tužbe. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseci iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti vec iskorištene dio usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se iskljucuje putnikovo pravo na nadoknadu štete.
Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, cistocu i temperature mora, kao ni za ostale slicne situacije i dogadjaje koje mogu dovesti do nezadovoljstva putnika i nisu izravan rezultat smještajne jedinice (npr. nedostatak snijega , loše vrijeme, uredjene staze nepropisno ili plaže, gužve, izgubljene ili ukradene imovine i sl.).
Ako je putnik sklopio ugovor za organiziranog putovanja kao "last minute rezervacije" (putovanje u posljednji trenutak), putnik prihvaca sve rizike povezane s te kategorije koja sadrži neizvjesne cinjenice koje agencija ne može utjecati. Putnik je suglasan  kategoriji smještaja  i cijenama / ponude i kao takav nema pravo na bilo kakve pritužbe protiv Agencije.

13. Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje njegov svojom slobodnom voljom. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti podaci koristit ce se za medjusobne komunikacije. Agencija se obvezuje da osobne podatke Putniku nece iznijeti iz zemlje ili dati trecoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trecim osobama odnosi se na otkaz ili osiguranja od posljedica nesretnog slucaja i bolesti, osiguranje izgubljene prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme putovanja u zemlji i inozemstvu. U slucaju da putnik zahtijeva osiguranje, osobne informacije o putniku ce se prenijeti na osiguravajuce društvo. Osobni podaci putnika cuvati ce se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o nacinu prikupljanja, obrade i cuvanja osobnih podataka. S prihvacanjem ovih Opcih uvjeta, putnik daje dozvolu za njegov / njezin osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije.

14. Napomena
Stavljanje pologa, drugim rijecima, placanje u cijelosti znaci da putnik u cijelosti prihvaca navedene uvjete.


15. Popusti
U slucaju paralelnih akcija popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede na last minute ponudu.

16. Nadležnost suda
Putnik i Agencija nastojat ce eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora, a ako dogovor ne može postici kako ce to pitanje biti predmet odluke iz nadležnosti zadarskog suda, pod vodstvom zakonima Republike Hrvatske .

Bibinje, 19. rujan 2012.